Bli medlem

Årsavgiften är 120kr/medlem, 60kr för "Barn och ungdom upp till 25 år".
Insätts på postgiro 75201-4.

Föreningens kassör, Ulla Wallén, telefon 021-280 39, kan svara på eventuella frågor eller skicka ett mail.