Föreningen

Styrelsen Badelunda Hembygdsförenig


Ordförande:
Ola Wässman
tel. 021-280 15, 070-779 35 94
ola.wassman@swipnet.se 
 
Vice ordförande:
Bengt Wallén
tel. 021-280 39, 070-218 05 83
bengtwallen@telia.com
 
Kassör:
Marianne Andersson
tel. 072-544 51 31
marianne@anderssonfastigheter.se
 
Sekreterare:
Rolf Grahn
tel. 021-84 28 17, 070-625 99 51
roffe.grahn@bredband.net
 
Styrelseledamot:
Elisabet Fröjd
tel. 021-18 63 91, 070-377 79 39
elisabet.frojd@telia.com
 
Styrelseledamot:
Göran Eriksson
tel. 021-281 40, 070-590 92 78
goran@myrbygard.se
 
Styrelseledamot:
Bengt Lindh
tel. 021-12 41 50, 070-565 41 50
bengt_lindh@live.se
 
Styrelsesuppleant:
Lisa Frisk
tel. 070-823 64 62
lisa@friskmail.se 
 
Styrelsesuppleant:
Ulla Wallén
tel. 021-280 39, 073-443 89 34
wallenulla@hotmail.com
 
Styrelsesuppleant:
Frida Nordlundh
tel. 021-241 14, 076-569 30 05
frida.nordlundh@gmail.com

Styrelsesuppleant:
Therese Pettersson
tel. 021-290 47, 070-290 06 17
therese.pettersson@fazer.se

Kommittéer Badelunda Hembygdsförening

 
Program:
Maria Johannesson 
021-12 79 26, 073-701 99 98
 
Kyrkskolan:
Bengt Wallén
021-280 39, 070-218 05 83
 
Hantverk:
Christina Gunnarsson
021-602 02, 073-654 57 01
 
Barn- och familjeverksamhet:
Sara Wallén
021-12 42 02, 076-865 26 42
 
Redaktionen:
Per-Olof Flodberg
021-280 04, 070-226 68 89

Guide:
Bengt Lindh
021-12 41 50, 070-565 41 50