Föreningen

Styrelsen Badelunda Hembygdsförenig


Ordförande:
Göran Eriksson
tel. 070-590 92 78
goran@myrbygard.se
 
Vice ordförande:
Bengt Wallén
tel. 070-218 05 83
bengtwallen@telia.com
 
Kassör:
Marianne Andersson
tel. 072-544 51 31
marianne@anderssonfastigheter.se
 
Sekreterare:
Therese Pettersson
tel. 070-290 06 17
therese.pettersson@fazer.se
 
Styrelseledamot:
Elisabet Fröjd
tel. 070-377 79 39
elisabet.frojd@telia.com
 
Styrelseledamot:
Bengt Lindh
tel. 070-565 41 50
bengt_lindh@live.se
 
Styrelsesuppleant:
Lisa Frisk
tel. 070-823 64 62
lisa@friskmail.se 
 
Styrelsesuppleant:
Ulla Wallén
tel. 073-443 89 34
wallenulla@hotmail.com
 
Styrelsesuppleant:
Frida Nordlundh
tel. 076-192 99 65
frida.nordlundh@gmail.com

Styrelsesuppleant:
Annelie Öster Friberg
tel. 070-651 75 10
annelie.osterfriberg@telia.com

Kommittéer Badelunda Hembygdsförening

 
Program:
Maria Johannesson 
073-701 99 98
 
Kyrkskolan:
Bengt Wallén
070-218 05 83
 
Hantverk:
Christina Gunnarsson
073-654 57 01
 
Barn- och familjeverksamhet:
Sara Wallén
076-865 26 42
 
Redaktionen:
Per-Olof Flodberg
070-226 68 89

Guide:
Bengt Lindh
070-565 41 50